Małż tworzy perłę z ziarnka piasku.

Ziarnko, które dostało się do muszli uwiera go. Małż tworzy więc gładką, ochronną powłokę wokół ziarnka:dzięki niej czuje ulgę i dyskomfort znika. Tak powstaje piękna perła.

Pomagamy osobom doświadczającym:

 • - depresji
 • - lęku
 • - stresu
 • - trudności i kryzysów emocjonalnych
 • - poczucia osamotnienia
 • - braku motywacji do działania
 • - poczucia utraty sensu życia
 • - straty i żałoby
 • - wypalenia zawodowego
 • - problemów w kontaktach społecznych (z rodzicami, rówieśnikami, w związkach partnerskich)
 • - stresu po traummatycznym wydarzeniu (PTSD)

Porady indywidualne

Spotkania indywidualne - odbywają się z częstotliwością raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, sesja trwa 50 minut. Taką formę proponujemy osobom, które chcą pracować same nad sobą, dostrzegają swoje trudności i problemy.


Spotkania par/małżeństw

Adresowane do osób dostrzegających kłopoty w swoich relacjach z partnerem, będących w kryzysie, mających problem z komunikacją.
Sesja trwa ok. godziny lub 1,5 h
Pomagamy parom:
- w kryzysie,
- w problemach z komunikacją
- w konflikcie okołorozwodowym


Spotkania grupowe

Odbywają się raz w tygodniu, trwają 2 lub 3 godziny, prowadzone zwykle przez 2 psychologów. W ramach spotkań grupowych proponujemy:
- Psychoterapia grupowa dla osób z zaburzeniami lękowymi- zgłoszenia przyjmujemy do 30.04.2011
- Pschoterapia grupowa dla osób z zaburzeniami depresyjnymi
- Grupa wsparcia dla osób doświadczających problemów w porozumiewaniu się
z ludźmi.
- Grupa wsparcia dla osób rozwiedzionych i rozwodzących się.
- Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy.Spotkania rodzinne

Odbywają się najczęściej raz na dwa tygodnie. Są najskuteczniejszą formą pomocy w sytuacji, gdy pojawiają się trudności w życiu jednego z członków rodziny(np. problemy wychowawcze, szkolne, emocjonalne u dziecka) a pozostali wykazują chęć do zaangażowania się w poszukiwanie rozwiązań. Prowadzone zazwyczaj przez dwóch psychologów trwają ok.1,5h.


W ramach naszej pracy proponujemy:


Konsultację diagnostyczną
– jedno, czasami dwa, trzy spotkania trwające 45-50 minut mające na celu zdiagnozowanie problemu i oczekiwań klienta oraz zaproponowanie na tej podstawie najkorzystniejszej formy pomocy.

Psychoterapię krótkoterminową
– zamknięty cykl spotkań skoncentrowany na rozwiązaniu problemów osobistych związanych z konkretną sytuacją, kryzysem czy zmianą życiową.

Psychoterapię długoterminową
– długoterminowy kontakt ukierunkowany na rozwiązanie głębszych problemów i konfliktów leżących u podłoża zgłaszanych problemów.

Psychoterapię pary
– spotkania w których biorą udział oboje partnerzy/ małżonkowie. Sesje odbywają się w zależności od specyficznego problemu zazwyczaj raz w tygodniu/ raz na dwa tygodnie i trwają od 60 do 90 minut.