image

Małż tworzy perłę z ziarnka piasku.

Ziarnko, które dostało się do muszli uwiera go. Małż tworzy więc gładką, ochronną powłokę wokół ziarnka, dzięki niej czuje ulgę i dyskomfort znika. Tak powstaje piękna perła.

Dla kogo psychoterapia?

Do mojego gabinetu zapraszam osoby dorosłe i młodzież na psychoterapię indywidualną prowadzoną w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia ta skierowana jest do osób, które cierpią z powodu

  • trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich
  • braku satysfakcji z życia
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju
  • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi
  • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie)
  • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne)
  • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne)
  • zaburzeń osobowości (np. narcystyczne, borderline)
  • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia)
image

Co to jest psychoterapia psychodynamiczna?

Podejście psychodynamiczne zakłada, że życiem człowieka sterują w dużej mierze wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy działania, ukryte potrzeby oraz nierozwiązane (w przeszłości) konflikty, a rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością.

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli więź, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania leczenia oraz analizę zjawiska przeniesienia czyli nieświadomego procesu, który polega na kierowaniu do terapeuty oraz innych osób z otoczenia uczuć, oczekiwań, postaw jakie pacjent doświadczał wobec znaczących osób w przeszłości.

Jak wyglądają nasze spotkania?

1-2 razy w tygodniu

Psychoterapia to cykl regularnych spotkań, odbywających się z częstością 1-2 razy w tygodniu, w stałym, umówionym terminie, zawsze z tym samym specjalistą.

50 min

Sesja trwa 50 minut i odbywa się „twarzą w twarz”. Uczestnicy mają ze sobą kontakt wzrokowy, co sprzyja budowaniu wzajemnej relacji.

Swobodna atmosfera

Sesja toczy się w oparciu o rozmowę, a pacjent zachęcany jest do swobodnego dzielenia się swoimi myślami, skojarzeniami i odczuciami.

Terapia jest długoterminowa, a czas trwania procesu terapeutycznego zależny jest od rodzaju i nasilenia problemów, z którymi zgłosił się pacjent oraz jego motywacji do leczenia. Zanim terapeuta i pacjent podejmą decyzję o rozpoczęciu psychoterapii odbywają się sesje konsultacyjne (3-5 spotkań początkowych), na których terapeuta zapoznaje się z problemem pacjenta, a pacjent z zasadami terapii oraz formułowane są cele terapii.

Terapeuta

Terapeuta dostosowuje swoją aktywność do aktualnych potrzeb i możliwości pacjenta, „podążając” za dynamiką jego przeżyć psychicznych, poszukuje wspólnie z pacjentem nowego rozumienia jego życia wewnętrznego i zewnętrznego. W warunkach dających poczucie bezpieczeństwa i psychicznego komfortu towarzyszy pacjentowi w przepracowaniu trudnych wątków z jego życia, rozwiązaniu nieświadomych konfliktów, zredukowaniu przymusu powtarzania dysfunkcyjnych strategii działania. Terapeuta umożliwia pacjentowi przeżycie korekcyjnego doświadczenia emocjonalnego, które warunkuje trwałe zmiany w jego osobowości, stając się bazą do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Screenshot

Prowadzimy rekrutację do uczestnictwa w grupie terapeutycznej. Jeśli masz problem w

nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji

komunikacji z innymi ludźmi w tym problem z ochroną własnych granic i mówienia „nie”

chcesz poznać i zrozumieć swoje problemy w relacjach

Twoja nieśmiałość i niska samoocena ogranicza Cię w budowaniu satysfakcjonujących związków z ludźmi

Zapraszam Cię do uczestnictwa w małej, ośmioosobowej grupie, dzięki której wzrosną Twoje kompetencje i samoocena.

Jeśli zmagasz się z depresją, lękami czy zaburzeniem osobowości, a jednym z Twoich objawów są kłopoty w relacjach z ludźmi ta grupa jest również dla Ciebie

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE

Anonimowość i bezpieczństwo

Nie obawiaj się! Aby zapewnić Ci poczucie bezpieczeństwa i anonimowość uczestnicy grupy przejdą staranną kwalifikację podczas trzech indywidualnych spotkań przed rozpoczęciem psychoterapii grupowej.

Kiedy?

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu po 90 minut, począwszy od 8 września 2021r., w środy, w godz. 17.30 – 19.00. przez jeden rok. Koszt uczestnictwa to 50 zł/jedno spotkanie.

Nie czekaj!

Umów się na konsultację i skorzystaj ze wsparcia i siły grupy! Podczas konsultacji uzyskasz odpowiedzi na wszelkie pytania i obawy.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJE
image

OMNIE

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą. Nurt na którym opieram moja pracę to psychoterapia psychodynamiczna (podejście opracowane na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz koncepcji psychoanalitycznych mających źródło w pracach Zygmunta Freuda i Melanii Klein).

WIĘCEJ O MNIE
Pic Pic

Żaneta Paszkowska

psycholog | psychoterapeuta

Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłam 4 letnią szkołę psychoterapii szkoły psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u superwizorów Centrum Psychodynamicznego w Krakowie. 

Ponadto ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii o specjalności - społeczna psychologia kliniczna, Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA w Warszawie, Kurs Treapii Behawioralno-Poznawczej Dzieci i Młodzież w Centrum CBT w Warszawie, kurs coacha w Erickson College International i Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gabinet prowadzę od 7 lat, a doświadczenie zdobywałam pracując w Szpitalu Psychiatrycznym w Koszalinie gdzie zajmowałam się diagnozą oraz psychoterapią indywidualną i grupową oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. Obecnie pracuję również w Ośrodku Rozwoju Dziecka i Rodziny PORT, gdzie zajmuję się psychoterapią indywidualną, grupową oraz terapią par.

signature

KONTAKT

Potrzebujesz pomocy?

Zapraszam do kontaktu za pomoc formularza kontaktowego.


76-200 Supsk
ul. Filmowa 1 pok.3


Email: zaneta@psychoterapia.slupsk.pl
Tel:506 044 128